Konsultacja

100 zł*

Leczenie kanałowe pod mikroskopem

700 zł - 1200 zł

Ponowne leczenie pod mikroskopem

800 zł - 1400 zł

Dewitalizacja z zaopatrzeniem zęba

150 zł

Szczególnie trudne przypadki wymagają indywidualnej konsultacji i wyceny