Szynowanie rozchwianych zębów / cena za ząb

150 zł

Kiretaż otwarty

400 zł - 800 zł

Wydłużenie korony

300 zł – 400 zł

Poprawa konturu dziąseł / cena za ząb

100 zł