Pierwsza i kolejne wizyty (15 min)

150 zł

Każde kolejne rozpoczęte 15 min

50 zł