Pracownia RTG

W naszym gabinecie mogą Państwo korzystać z nowoczesnego aparatu rentgenowskiego, wykonującego zdjęcia pantomograficzne, tomograficzne i cefalometryczne.

Pantomograf CBCT

Posiadamy na stranie nowoczesny pantomograf VATECH PAX-I3D SMART. To aparatu rentegnowskiego, wykonującego zdjęcia pantomograficzne, tomograficzne i cefalometryczne.

Wewnątrzustny aparat RTG

Dysponujemy aparatem RTG marki Kodak CS 2200 RTG o wysokiej częstotliwości (najwyższa na rynku 300 kHz), który ma unikalny na świecie system pomiaru i kontroli dawki promieniowania w aparacie RTG.

Osoby, które chcą wykonać zdjęcie rentgenowskie w naszej placówce, a nie są naszymi pacjentami muszą posiadać skierowanie od swojego lekarza prowadzącego.